ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ มาลิน พระสนชุ่ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน