คณะผู้บริหาร อบต.หนองนางนวล ออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวลดำเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล นำโดยท่านนายกนิรุธ คฤหปาน ออกเยียมบ้านเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก กับ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ในวันที่ 9-16 กันยายน 2558

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2558 เวลา 14.40 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 697 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย