ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหว
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนางนวล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตำบลหนองนางนวล มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญในพื้นที่ คือ นายสมหมาย คฤหปาน มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น การสานสุ่มไก่ กระด้ง กระชัง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย โดยคุณตาสมหมาย คฤหปาน ได้สั่งสมประสบการณ์ในการจักสานผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ มานานถึง 36 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ให้กับผู้ต้องการสืบสานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแขนงนี้ โดยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้หลายช่องทาง เช่น ถ่ายทอดประสบการณ์จากการสอน/สาธิตจากการปฏิบัติโดยใช้วัสดุจริง และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเป็นวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจภูมิปัญญาด้านนี้เป็นวิทยากรจัดอบรม ปัจจุบันคณตาสมหมาย คฤหปาน ยังสามารถผลิตและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลหนองนางนวล อาชีพปัจจุบัน คือ การทำการเกษตร ที่อยู่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ๖๑๑๑0

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 13.59 น. โดย คุณ ธัญพิสิษฐ์ สังข์ทอง

ผู้เข้าชม 70 ท่าน